Datorer Teknologi

Virtual Reality och Augmented Reality

November 5, 2018

Idag finns det många nya moderna teknologier som har utvecklats under de senaste årtiondena. Två av dessa är Virtual Reality och Augmented Reality. De här båda teknikerna påminner om varandra men är inte samma sak. Den ena tekniken baseras på en helt virtuell och fiktiv verklighet, och den andra är en kombination av det virtuella och den äkta verkligheten så att säga. Virtual Reality används idag mycket inom underhållning och inom utbildning och andra områden. Samma sak gäller för Augmented Reality när det kommer till användningsområden. Man skulle nog kunna påstå att detta är en del av hur den framtida teknologiska utvecklingen kommer att se ut.

Det finns idag ett stort behov hos mänskligheten att hela tiden utvecklas och blir bättre samt söka nya lösningar på saker och ting. Därför är intresset för nya teknologier enormt stort i samhället idag. Varje ny idé som gör att vi kommer ett steg närmare en helt datoriserad och komplex värld är något som skapar nyfikenhet hos människan. Många av oss vill leva i en högteknologisk värld och idag kommer vi allt närmare en sådan verklighet. Men det är även sårbart att vara så beroende av teknik och dess fördelar. Tekniken är egentligen inte en naturlig del av våra liv från början och frågan är vad som sker när den inte längre fungerar som vi vill.

Virtual Reality

Virtual Reality, som översatt till svenska blir Virtuell Verklighet, är en datorbaserad teknologi. Det är en datorgenererad interaktiv och simulerad verklighet, och för att ta del av denna fiktiva verklighet så krävs det en simulator av någon form. I början fanns det endast en enklare form av simulatorer som användes i utbildningssyfte inom olika yrken, så som för piloter eller soldater till exempel. Men idag har utvecklingen kommit mycket längre och du kan som privatperson köpa dig ett VR-headset. Det här VR-headsetet kan du bland annat koppla samman med en spelkonsol, dator eller TV för att spela ditt spel i en virtuell verklighet. På det här sättet blir din upplevelse mycket mer verklighetstrogen.

Augmented Reality

Augmented Reality låter nästan som samma sak som Virtual Reality, men de båda skiljer sig åt. Augmented Reality är en teknik där du applicerar ett lager av virtuell verklighet, så som ett objekt, på din verklighet. Denna teknik används ofta inom vissa typer av spel så som Pokémon GO. Du kan alltså genom din vanliga kamera applicera ett objekt i 3D som upplevs som om objektet finns i bilden på riktigt. När det gäller Augmented Reality och användningsområden så är det endast fantasin som sätter gränserna. Det finns nämligen oändliga sätt att använda den här teknologin på, och troligen kommer snart alla typer av telefoner att innehålla stöd för detta.

VR inom utbildning

Som nämnts tidigare så användes VR-teknik till en början främst inom utbildning, och så är det även idag. De yrkesgrupper som bland annat använder den här tekniken i sina utbildningar och i sina yrken är främst piloter, läkare, tandläkare, militären, poliser med flera. I många fall är möjligheten till Virtual Reality-teknologin helt ovärderlig i dessa sammanhang. Exempelvis har vi våra blivande läkare som behöver öva på att operera, utan att för den sakens skull ta livet av en levande person. Vi har även våra blivande piloter som behöver öva på att landa och lyfta ett flygplan, utan att orsaka förödelse om något skulle råka gå fel.

Nackdelar

Det kan så klart även finnas en del nackdelar med avancerad teknik som letar sig allt längre in i våra vardagliga liv. De största problemen handlar ofta om att gränsen mellan teknik och verklighet ibland blir allt för snäv, och att våra hjärnor och kroppar inte mår så bra av att ständigt utsättas för olika former av detta. Just inom Virtual Reality är nog den risken störst, då detta är en helt fiktiv verklighet där man kan styra vad som ska hända och när det ska hända. Inom Augmented Reality finns det ändå en del som består av den riktiga världen. Men man ska alltid vara försiktig med hur man använder avancerad teknologi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *