Datorer Teknologi

Vad är datormolnet?

November 5, 2018

Datormolnet, ibland även omtalat som till exempel “molnet”, “molntjänster” eller det mer engelsk-klingade “cloud-tjänster”, är ett samlingsnamn på olika tjänster inom IT. Det är tjänster som via ett gemensamt system snabbt och enkelt kan fördelas till och utnyttjas av olika användare. Ofta sker tillgången till den gemensamma mängden systemresurser via internet. Datormolnet skulle kunna beskrivas som ett digitalt system liknande det som ofta redan används för materiella resurser, exempelvis vägar, sjukvård eller offentliga utrymmen, där man gemensamt använder samma datorkraft eller lagringsutrymme som sedan fördelas i överensstämmelse med de behov som finns vid ett specifikt tillfälle. Molntjänster har på bara några år vuxit explosivt i betydelse, både för stora företag och för privatpersoner.

Dessa molntjänster tillåter olika användare, både privatpersoner och företag, att köpa in externa digitala resurser, som till exempel lagringsutrymme, beräkningskraft eller kommunikationsnätverk. På det sättet kan den enskilda användaren lägga mindre tid på att själv bygga, underhålla och utveckla dessa system, och istället fokusera på annan verksamhet. För en privatperson kan det innebära att man lagrar sina personliga filer som filmer, foton och dokument på ett säkert ställe utan att själv behöva ha ansvar för en egen server. För företag kan det vara ett sätt att minska kostnaderna för IT-underhåll, att därmed kunna lägga större resurser på företagets kärnverksamhet, och att snabbt kunna expandera sin digitala räckvidd.

Datormolnets historia

Datormolnets utveckling kan spåras hela vägen tillbaka till 90-talet, då termen “moln” började användas för att beskriva ny teknik inom delad maskinell uträkning. Stora företag som Apple och AT&T började använda begreppet för att lansera olika plattformar som använde sig av tidiga typer av molnteknologi. En av pionjärerna inom branschen var Amazon, som 2006 släppte sin tjänst Elastic Compute Cloud, en tjänst som användes (och används) för att hyra andra personers datorers uträkningskraft. Även den amerikanska rymdorganisationen NASA blandade sig tidigt in i branschen, då man 2008 lanserade OpeNebul som var det första molnsystemet baserat på öppen källkod som kunde användas både för privata och offentliga molntjänster. Snabbt släppte även storföretag som IBM och Microsoft liknande tjänster.

Olika typer av datormoln

I allmänhet pratar man ofta om tre sorters molntjänster: de offentliga, de privata och hybriderna. De offentliga är molntjänster som drivs, säljs och underhålls av företag – “cloud service providers”. De erbjuder ofta tjänster som servrar eller lagringsutrymme som kan hyras via internet, både till företag och privatpersoner. Ett populärt sådant exempel är Google Drive, där den enskilda användaren kan betala en månadsavgift för lagringsutrymme. De privata datormolnen däremot är inte tillgängliga för allmänheten, utan används internt inom till exempel en organisation eller ett företag. Det kan till exempel röra sig om en server som fysiskt befinner sig i ett företags lokaler, och som används gemensamt. Hybridmolnen blandar dessa funktioner och kommunicerar mellan dem.

Datormolnteknikens fördelar

Den moderna datormolnstekniken har många fördelar. Ofta innebär den en möjlighet för ett företag att dra ned på sina kostnader. Istället för att anställa en hel IT-avdelning som måste konstruera, hantera och underhålla lokal datorkraft kan man istället till ett billigare pris betala en molntjänstleverantör. Det är också en möjlighet att ha tillgång till betydligt snabbare och större datorlösningar än vad ett enskilt företag i vanliga fall har möjlighet att använda sig av. Molntjänster underlättar också samarbeten mellan olika instanser, som samarbetande företag, då man kan man kommunicera och arbeta via en gemensam molnlösning. Slutligen erbjuder ofta molntjänster en nivå av IT-säkerhet som kan vara svår för ett enskilt företag eller en privatperson att upprätthålla.

Brister hos datormolnsteknik

Det utbredda användandet av molntjänster innebär inte bara positiva förändringar, utan för även med sig en del brister och problem, och vissa inom branschen har uttryck oro för den snabba utvecklingen. Till exempel har det påtalats att molnteknologin innebär mindre möjligheter till anpassning för individuella behov. När man överlåter sin IT-verksamhet åt en extern leverantör förlorar man också delvis kontrollen över detaljerna, vilket kan minska den slutgiltiga standarden i kärnverksamheten. Molntjänster kan i slutändan också innebära minskad kontroll för företaget eller privatpersonen över den egna informationen och de egna produktionsprocesserna. I värsta fall kan det innebära ökade säkerhetsrisker när man har att göra med känslig eller hemlig information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *