Datorer Teknologi

Stora teknologiska prestationer genom historien fram till idag

November 5, 2018

Idag kanske det känns som en självklarhet för många av oss att leva i ett teknologiskt utvecklat samhälle där allt styrs via avancerad teknik. Men så har det inte alltid varit utan det är små och stora steg på vägen som har lett oss till den plats vi är på idag vad det gäller den teknologiska utvecklingen. Idag kretsar nästan alla delar av samhället kring detta och vi kanske inte reflekterar speciellt mycket över hur det skulle se ut om vi backade tiden ett århundrade. Under 1980-, 1990- samt 2000-talet så har det tagits många stora steg mot det moderna samhälle vi lever i idag.

Efter 1900-talets början då industrialiseringen tog fart runt om i världen så började utvecklingen att gå allt fortare vad det gäller teknik, samt moderna lösningar för industri och vardagligt leverne. Uppfinning efter uppfinning dök upp ute i samhället som ofta förenklade livet på ett sätt som gjorde att man välkomnade denna utveckling. Idag kanske vi dock känner tvärt om ibland, att livet vore enklare utan all teknik som vi måste samarbeta med varje dag. Några av de uppfinningar som kom tidigt i historien lever fortfarande kvar i vårt moderna samhälle, men i en annan tappning. Det finns några viktiga milstolpar i vår historia när det kommer till teknologin och dess framfart.

1800-talets teknologi

Om vi börjar med utvecklingen som skedde under 1800-talet så finns det några specifika viktiga steg som togs inom teknologi. Några av de uppfinningar som tog plats under 1800-talet var bland annat den första svenska telegraflinjen, teleprintern, och den första telegrafkabeln som band ihop Europa och Amerika. Detta var stora steg som skulle leda till ännu större steg. Mot slutet av 1800-talet så började telefonen att dyka upp i Sverige och det är en teknologisk apparat som vi idag inte klarar oss utan. Så småningom när 1800-talet började gå mot sitt slut så hade vi även fått tillgång till rullfilmskameran, filmprojektor, grammofon och framför allt bilen.

1900-talets teknologi

Under 1900-talet exploderade den teknologiska utvecklingen och världen törstade efter detta. Den ena viktiga uppfinningen efter den andra betades av. Vi fick ljudfilm, tecknad film, flygplan, radio, radar, polaroidkamera, TV:n och andra viktiga uppfinningar. Det var verkligen nu som det moderna samhälle vi lever i idag började att formas. Men fortfarande hade vi inte nått till den tid vi befinner oss i idag, där i stort sett alla aspekter av samhället styrs av någon form av teknologi. När den första datorn blev tillgänglig att köpa för allmänheten under 1980-talet, så var detta början på den tid som skulle komma att dominera de kommande åren framför oss.

Internet

Vad skulle hända om tillgången till internet skulle stängas ner världen över under en natt? Troligen skulle detta skapa ett enorm kaos eftersom så mycket av våra vardagliga liv går ut på att vi är uppkopplade mot detta trådlösa nät. Våra arbeten är beroende av internet i många fall, vår fritid domineras av våra smartphones och surfplattor som är helt beroende av internet för att fylla sin riktiga funktion. Sanningen är den att vi inte använder våra telefoner så mycket till att ringa idag, utan i andra syften. Just därför är utvecklingen av internet en av de absolut största stegen vi tagit inom dagens moderna teknologi.

Virtual Reality och 3D

En annan teknologi som det har satsat mycket på under de senaste åren är Virtual Reality och 3D tekniker av olika slag. Båda dessa bidrar till en mer verklighetstrogen upplevelse av exempelvis film, TV, konsolspel och dataspel. Men dessa två tekniker kan även användas i mer nyttiga sammanhang så som inom utbildning. Våra piloter exempelvis är helt beroende av sina flygsimulatorer när de ska lära sig sitt yrke. En simulator är nämligen en form av Virtual Reality, en låtsasvärld som lurar ögat och som upplevs som mycket äkta. Den här teknologin är framtidens satsning och det finns många delar av den så som hologram och liknande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *