Teknologi

Robotik

November 5, 2018

Med robotik menar man ett interdisciplinärt vetenskapligt fält som jobbar med design, konstruktion, och användning av robotar. Förutom flera ingenjörsvetenskaper är också datorvetenskap innefattad i robotiken. För att veta vad robotik är behöver man förstås veta vad en robot är, eftersom robotiken arbetar med robotar. Det är dock inte så lätt att definiera vad en robot är, men gemensamt för alla robotar är att de kan röra sig och reagera på intryck av sensoriskt slag. Robotar används idag i stor utsträckning i fabriker för att genomföra jobb som kräver hög precision. De kan också användas i jobb som är för farliga för att människor ska kunna utföra dem.

När det kommer till att städa bort toxiskt avfall, eller att säkra bomber, kan robotar vara användbara. Med hjälp av dem kan man göra jobbet utan att riskera livet på en människa. Även om stora framsteg har gjorts i robotiken under de senaste årtiondena, så finns det inte jättemånga robotar som vi använder i vårt vardagliga liv. De är fortfarande relativt klumpiga, men det finns några. Du har säkert sett robotgräsklippare och robotdammsugare, men det finns idag också robotar som putsar fönstret och rensar grillen. Men hushållsrobotar är inte den största delen av allt det som forskas på inom robotiken, och långt ifrån den viktigaste.

Olika användningsområden och svärmrobotik

Idag är robotiken ett snabbt växande fält, i och med att teknologiska framsteg möjliggör fler och fler potentiella användningsområden för vetenskapen. Förutom att använda robotar i hushållet, använder man också robotar till stor del inom industrin och militären. Det finns några fantastiska framgångar inom robotiken idag, som kan komma att ha många olika användningsområden. Ofta inspireras man av naturen, och till exempel inom svärmrobotiken har man tagit inspiration från insektriket där många individer samarbetar som en. Man bygger små till medelstora robotar, som programmeras för att kunna samarbeta med varandra, och på så vis genomföra mer avancerade uppgifter än vanligt. Det låter som science-fiction, men det är verklighet!

Evolutionär robotik

När det kommer till att inspireras av naturen, är en av de kanske mest fascinerande grenarna inom robotiken den evolutionära robotiken. Denna inspireras, som namnet antyder, av evolutionens sätt att skapa mer och mer välanpassade individer. På olika sätt låter man robotar lära sig, och bli bättre på sin uppgift genom otaliga försök. De är alltså inte färdigprogrammerade från början, utan de programmerar sig själva efter hand som de försöker att utföra sin uppgift. En gren av den evolutionära robotiken är genetiska algoritmer. Dessa fungerar på så vis, att algoritmer parar sig med varandra, för att till slut få en “avkomma” som är så anpassad till uppgiften som möjligt.

Militär robotik

Inom militären använder man sig också flitigt av robotar, och en stor del av robotiken går därför ut på att framställa militära robotar. Drönare, till exempel, har blivit allt vanligare i krigsföring. De är förarlösa flygplan som har fördelen av att inga människoliv ur den egna armén behöver riskeras. Det är kontroversiellt att använda sig av drönare, då det av många anses göra krigandet mer distanserat, och därav potentiellt mer brutalt. Eftersom man inte ser den man dödar på nära håll, finns det heller ingen spärr för nåd, menar kritiker. Detta är dock ingen nackdel för armén nödvändigtvis, eftersom dess mål uppriktigt sagt är att döda effektivt.

Sammanfattning

Robotiken används inom flera områden, i hushållet, industrin, militären och vetenskapen är robotar idag viktiga delar. Robotiken är en vetenskap som är interdisciplinär, och innefattar många underkategorier. Ett exempel på dessa är den evolutionära robotiken, som inspireras av evolutionen och producerar robotar som kan anpassa sig efter omgivningen. En annan del av robotiken som har låtit sig inspireras av naturen är svärmrobotiken. Den jobbar med att arbeta fram många robotar som arbetar tillsammans i grupp, precis som insekter gör. Förutom dessa grenar finns det en stor mängd andra inom robotiken, och det ser bara ut att växa vad det lider. Framtiden kommer säkerligen att visa på spännande innovationer inom området!A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *