Datorer Teknologi

Cyber security

November 5, 2018

Datorsäkerhet och IT-säkerhet är områden som är otroligt viktiga för oss som lever i en digitaliserad värld. Nya säkerhetshål täpps igen så fort de upptäcks, och personer arbetar med att försöka tränga sig in i olika operativsystem och penetrera brandväggar. Oftast är syftet att ett företag kan förbättra sin säkerhet, men det finns även hackare som är ute efter företagshemligheter eller av andra anledningar vill bryta sig in på andra människors datorer. Det pågår kriminalitet på nätet precis som i samhället över lag, och den enda skillnaden är att gemene man inte märker detta på samma sätt eftersom det inte syns och hörs. Vill man däremot djupdyka i ämnet så finns det otroligt mycket att hämta.

Cybersäkerhet är ett område som få har insyn i. Detta beror helt enkelt på att det är komplicerat att lära sig, mycket på grund av att sätten att bryta sig in i datorsystem är olagliga, och att öva på att bli en duktig hacker kan vara svårt. Ordet hackare behöver inte betyda att du har onda avsikter, utan det kan även betyda att du försöker förstärka ditt eget skydd. Många privatpersoner har som hobby att försöka ta sig in i sina egna datornätverk utifrån, för att på så sätt hitta säkerhetshål. När de väl hittar något så kan det vara läge att rapportera en bugg till utvecklaren av mjukvaran.

Datorsäkerhet hos företag

I dagsläget har nästan alla seriösa företag en ansvarig IT- tekniker som har som främsta uppgift att se till att driften av IT fungerar, men även för att upptäcka intrång. Det finns en hel del program som en IT-ansvarig på ett företag kan använda sig av för att upptäcka intrång och försök till kapning av lokala nätverk. Ett populärt verktyg som används idag heter Tripwire. Denna mjukvara märker av små förändringar i de olika systemen som används dagligen, och om något oväntat sker så rapporterar den direkt till den som är ansvarig över driften. Programmet skapar även loggfiler över händelsen så att man kan titta på det närmare.

Vikten av att uppdatera mjukvara

De flesta säkerhetsluckor uppstår när personen som använder en dator inte väljer att uppdatera mjukvaran i den. Det kan röra sig om själva operativsystemet eller så kan det vara andra program som är aktiva i bakgrunden, som inte har blivit uppdaterade. I värsta fall kanske det inte ens finns en aktuell uppdatering till programvaran och det kan utnyttjas som en väg in i datorsystemet. Dessa säkerhetshål finns det information om på internet och det kan vara värdefullt att ägna en stund åt att läsa om dem. Du vill ju inte vara den som använder ett program som är en säkerhetsrisk, särskilt inte om det gäller en arbetsdator.

Lokal datorsäkerhet

Även om internet är en av vägarna som används för att bryta sig in i ett datorsystem så är lokala svagheter också populära. Enkla lösenord som kan knäckas på några minuter eller till och med gissas är väldigt vanligt idag. Det händer ofta att personer i höga befattningar har använt sig av svaga lösenord som sedan utnyttjats. Det är viktigt att alltid låsa datorn när du inte befinner dig i närheten, samt att välja ett lösenord som inte går att gissa sig till. Sedan är det även smart att använda olika lösenord för olika platser som mejlkontot, operativsystemet samt sociala medier. Detta höjer också säkerheten över lag.

Sammanfattning

Cybersäkerhet är ett samlingsbegrepp som innefattar allt som har med datorsäkerhet att göra, oavsett om det sker via nätet eller lokalt på datorn. Svagheter i olika programvaror eller operativsystem används ofta för att bryta sig in på olika system. Till och med WiFi-routrar kan knäckas för att få tillgång till lokala nätverk. Det gäller att uppdatera sina program flitigt, samt använda sig av olika, och svårgissade, lösenord för alla de platser som kräver inloggning. Företag använder sig dessutom av brandväggar, antivirus samt mjukvara som är skapad för att hitta mönster som inte stämmer in. Alla inloggningar och förändringar som inte tillhör normen rapporteras till den som är ansvarig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *