Datorer Teknologi

Automation

November 5, 2018

När det gäller modern teknologi så har vi kommit väldigt långt, och något som påverkar vår vardag mer än vi tror är automation. Detta är ett begrepp som innefattar automatisering och ett exempel på detta är väderkvarnar eller vindkraftverk. Skillnaden mellan automation och automatisering är att det även inkluderas någon slags system som styr automation. Detta betyder att det inte krävs en människa för att övervaka olika processer och arbetsuppgifter, och i framtiden så kommer vårt samhälle bli mer och mer automatiserat. Det finns redan idag ett flertal exempel på automation inom IT eller industrier som exempelvis tillverkar bildelar. Desto mer automation som finns på ett företag, desto mindre människor behövs för arbetsuppgifterna.

Detta kan ses som negativt av vissa som förespråkar mer arbetsuppgifter till människor, medan andra är av den åsikten att vi människor inte behöver syssla med enkla arbeten. Det är en komplex fråga eftersom människorna blir allt fler på jorden, och det måste finnas arbeten för alla så att vi kan överleva. Det förutspås dock att nya sysslor dyker upp i och med internet och alla de uppgifter som kan skötas via nätet, men den äldre generationen människor som kanske blivit av med sina jobb på grund av automatiserade processer tycker säkert helt annorlunda. I en modern värld så kommer automation förmodligen bli en större del av vardagen.

Fördelar med automation

Fördelarna är många, och eftersom att datorer och robotar kan sköta komplicerade sysslor på fabriker, verkstäder eller sjukhus så behövs inte människor i samma omfattning. Ett företag kan även höja sin kapacitet tack vare automatiserade uppgifter, och det är inte ovanligt att större fabriker som massproducerar varor använder sig av robotar som gör enklare uppgifter som packning eller montering. Robotar har även blivit bättre och smartare under årens lopp, och numera hittas avancerade styrsystem som hjälper roboten att avgöra när och hur den ska agera vid olika uppgifter. Det kan röra sig om sensorer eller information som tas emot via olika knappar, och allt detta i samverkan skapar ett välfungerande och precist styrsystem.

Nackdelar med automation

Många har kritiserat automation, och en av dem som har varit tydlig med det heter Jacques Ellul. Han är en forskare som anser att man ska framhålla mänskliga värderingar och värden som komplement till ekonomiska värden. Den största nackdelen med automatiserade arbetsuppgifter är att människorna kan förlora sina jobb, och detta i sin tur leder till att de inte kan försörja sig själva eller sina familjer. Många tror även att det är en fara som i framtiden kommer att leda till stora problem som svält, eftersom rika industrialiserade länder kommer att ha en fördel mot länder som inte kan konkurrera mot effektiva robotar som sköter arbetsuppgifter.

Olika områden där automation används

När det kommer till områden där automation är vanligt så handlar det exempelvis om musikproduktion, övervakning, mätteknik, robotik och så vidare. Det är ett brett begrepp som innefattar flera olika delområden, och de kan alla se väldigt olika ut. I framtiden kommer sannolikt automation bli en mycket större del av våra liv än vad det redan är, och det skapas förmodligen mer internetbaserade uppgifter för människor. Monotona och enkla arbetssysslor kommer att skötas med precisionsrobotar, och framtidens farkoster och bilar blir förmodligen helt automatiserade. Det finns redan idag prototyper på självkörande bilar, och företaget Tesla har redan sådana i produktion. De är dock inte helt automatiserade och klarar inte av tät trafik.

Sammanfattning

Automation är ett samlingsbegrepp över saker som sköts automatiskt, och som inte behöver mänsklig översikt. Det kan röra sig om robotar inom industrier, eller varför inte precisionsverktyg vid tillverkning av datorkomponenter. Det finns både för och nackdelar med automatiserade processer, och en nackdel är att det kan minska arbetsmöjligheter för många människor. Fördelarna handlar däremot om att enformiga sysslor minskar, och vi människor får mer tid över för andra uppgifter. Det är en balansgång där vi hela tiden måste väga för- och nackdelarna emot varandra, men i framtiden kommer det garanterat att bli allt mer vanligt med automation. Självkörande bilar och flygplan kanske låter som science fiction idag, men ge det några år till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *