Datorer Teknologi

Artificial Intelligence

November 5, 2018

AI är förkortningen som de flesta använder för Artificial Intelligence, och begreppet betyder intelligens som uppvisas av maskiner, alltså något som skiljer sig från NI som är förkortningen av Natural Intelligence. AI är ett ämne där forskarna är väldigt splittrade, och det är svårt att forska i något som bara handlar om teorier. Idag finns inte några tänkande maskiner som vi sett i olika science fiction-filmer, utan snarare smarta robotar som är programmerade till att utföra vissa sysslor. Det förutspås dock att robotar kommer kunna lära sig att göra mer än vad de har blivit programmerade till, och detta är grogrunden till begreppet AI.

Etik är ett område som är viktigt när det handlar om tänkande maskiner, och skulle vi någonsin möta en robot som hade åsikter om hur vi lever våra liv så skulle det kunna resultera i flera olika scenarion. Det är svårt att tänka ut hur en superintelligent maskin skulle reagera på vår omvärld om den kunde ta medvetna beslut. Det finns många filmer som berör detta ämne, och farorna med AI likställs ofta med filmer som Terminator där robotar används som soldater, och eftersom de inte känner någon rädsla eller empati så tar de så småningom över hela världen. Något som vi människor borde oroa oss över är att inte skapa ett liknande scenario.

Stora frågor

Något som kan tänkas bli en fördel med AI är om vi människor kunde kontrollera dem trots att de tar egna beslut. Detta är något som många forskare har diskuterat, men det blir också ett dilemma eftersom vi inte vet hur vi skulle klassa en sådan robot. Är det en tänkande varelse, eller är det en skapelse? När det gäller AI så är frågorna väldigt komplicerade, och inte ens de smartaste vetenskapsmännen har alla svaren. Frågan diskuteras dock flitigt både av gemene man och forskare, och en person som är orolig inför framtiden är Teslas VD Elon Musk. Han har uttryckt oro för att maskiner kan bli superintelligenta och förinta oss.

Nackdelar med AI

Nackdelarna med AI handlar om att tappa kontrollen av en robot eller maskin som vi människor själva har skapat. Om vi inte har några säkerhetsrutiner kring detta så kan vi inte heller stänga av den när den väl får egen vilja, och detta är ett skräckscenario som filmatiseras flitigt idag. Ett exempel på en sådan film är “Stealth” från 2005 som handlar om ett jaktplan som är baserad på AI. Det börjar så småningom ta egna beslut och ignorerar order, och detta kan mycket väl bli verklighet i framtiden. Vi människor har en vana av att förstora saker, och i slutändan kan det dock handla om ett mindre problem.

Filosofi kring begreppet

När man diskuterar AI så är det svårt att komma ifrån filosofin av det hela. Kan en maskin agera intelligent, och kan den lösa problem precis som en människa? Sedan är frågan också om maskiner kan uppnå samma slags intelligens som människor. Deras intelligens kanske skiljer sig från vår, och så vidare. En annan fråga som ofta tas upp i sammanhanget är om en maskin kan ha ett sinne och mentalt tillstånd precis som vi har. Allt detta öppnar upp för frågor som eventuella rättigheter för robotar, och skulle vi någon gång lyckas skapa artificiell intelligens – hur skulle den då se ut? Det är dock svårt att räkna ut svar på saker som ännu inte finns.

Sammanfattning

Artificiell intelligens eller AI är ett begrepp som innehåller många stora frågor. Det handlar om etik, moral och filosofi, och kanske till och med rättigheter för robotar i framtiden. Det berör skräckscenarion som att en superintelligens tar över, eller så kan det handla om robotar för militärt bruk. Hur kommer de lyda order? Kan vi kontrollera dem? Det finns en hel uppsjö av frågor som vi inte kan få svar på förrän AI faktiskt utvecklats. Frågan är också om deras eventuella intelligens liknar vår, och hur de själva agerar om de blir medvetna varelser. Nöjer de sig med att tjäna oss, eller vill de bli egna personer med rättigheter? Det är verkligen spännande frågor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *