Uncategorized

Teknologiutvecklingen För Datordelar

När den första datorn utvecklades så hade den en enda uppgift; att göra matematiken åt människan. Detta gjorde att människan slapp räkna ut krångliga formler och man sparade därför massvis med tid.   Men ju mer åren har gått, desto mer har teknologin inom datorerna utvecklats. Idag så har linjen mellan en arbetsdator och en […]

Continue Reading...

Datorer Teknologi

Deep learning

Deep learning är en viktig del av modern teknologi, framför allt inom AI. Det är en del av en bredare familj av metoder som låter maskiner lära sig saker. Metoden baserar sig på feature learning eller representation learning, som skiljer sig från algoritmer som är skapade för en specifik uppgift. Detta möjliggör en mer flexibel […]

Continue Reading...

Datorer Teknologi

Digitala valutor

Du kanske inte visste det, men Bitcoin är inte den enda digitala valutan för tillfället. Det finns tusentals olika alternativ att välja mellan och det är deras transparens som gör dem så pålitliga. Alla kan spåra transaktioner inom digitala valutor eftersom tekniken bakom det, blockchains, möjliggör detta. Anledningen är att det ska vara så öppet […]

Continue Reading...

Teknologi

Robotik

Med robotik menar man ett interdisciplinärt vetenskapligt fält som jobbar med design, konstruktion, och användning av robotar. Förutom flera ingenjörsvetenskaper är också datorvetenskap innefattad i robotiken. För att veta vad robotik är behöver man förstås veta vad en robot är, eftersom robotiken arbetar med robotar. Det är dock inte så lätt att definiera vad en […]

Continue Reading...

Datorer Teknologi

Definition

Termen Big Data har använts sedan 1990-talet men har växt och blivit mycket vanligare på senare år. Man brukar säga att termen fick sitt genomslag år 2009. Allt vi gör på internet – det vill säga med våra mobiltelefoner, surfplattor, laptops, stationära datorer och så vidare – sparas och samlas in så att man kan […]

Continue Reading...

Datorer Teknologi

Automation

När det gäller modern teknologi så har vi kommit väldigt långt, och något som påverkar vår vardag mer än vi tror är automation. Detta är ett begrepp som innefattar automatisering och ett exempel på detta är väderkvarnar eller vindkraftverk. Skillnaden mellan automation och automatisering är att det även inkluderas någon slags system som styr automation. […]

Continue Reading...

Datorer Teknologi

Cyber security

Datorsäkerhet och IT-säkerhet är områden som är otroligt viktiga för oss som lever i en digitaliserad värld. Nya säkerhetshål täpps igen så fort de upptäcks, och personer arbetar med att försöka tränga sig in i olika operativsystem och penetrera brandväggar. Oftast är syftet att ett företag kan förbättra sin säkerhet, men det finns även hackare […]

Continue Reading...

Datorer Teknologi

Vad är datormolnet?

Datormolnet, ibland även omtalat som till exempel “molnet”, “molntjänster” eller det mer engelsk-klingade “cloud-tjänster”, är ett samlingsnamn på olika tjänster inom IT. Det är tjänster som via ett gemensamt system snabbt och enkelt kan fördelas till och utnyttjas av olika användare. Ofta sker tillgången till den gemensamma mängden systemresurser via internet. Datormolnet skulle kunna beskrivas […]

Continue Reading...

Datorer Teknologi

Virtual Reality och Augmented Reality

Idag finns det många nya moderna teknologier som har utvecklats under de senaste årtiondena. Två av dessa är Virtual Reality och Augmented Reality. De här båda teknikerna påminner om varandra men är inte samma sak. Den ena tekniken baseras på en helt virtuell och fiktiv verklighet, och den andra är en kombination av det virtuella […]

Continue Reading...

Datorer Teknologi

Artificial Intelligence

AI är förkortningen som de flesta använder för Artificial Intelligence, och begreppet betyder intelligens som uppvisas av maskiner, alltså något som skiljer sig från NI som är förkortningen av Natural Intelligence. AI är ett ämne där forskarna är väldigt splittrade, och det är svårt att forska i något som bara handlar om teorier. Idag finns […]

Continue Reading...